Duikvereniging Trilobiet

Oxygen Provider

Zuurstof is één van de belangrijkste stoffen voor ons lichaam. Het geven van medicinale zuurstof is vooral van groot belang bij een duikongeval. Snel en op de juiste wijze toedienen kan direct levensreddend zijn.

Bij bijna alle overdrukverwondingen en vormen van decompressieziekten is het toedienen van medicinale zuurstof de belangrijkste hulpmaatregel.

Tijdens deze cursus wordt niet alleen geleerd wat voor een effect zuurstof op het menselijke lichaam heeft, maar wordt ook geleerd hoe men één en meerdere slachtoffers moet helpen en wat het juiste gebruik is van de zuurstofkoffer.