Duikvereniging Trilobiet

Deep Diver

Altijd eens de SS Thistlegorm willen bekijken in de Rode Zee? 
Dit 128 meter lange scheepswrak ligt op een diepte van 16 t/m 33 meter.

Om dit te mogen bezoeken moet je over een diepduiker brevet bezitten.

Bij diepere duiken treden er meer veranderingen in drukverschillen op.
Als duiker moet je weten en begrijpen welke effecten luchtdruk en waterdruk op het menselijk lichaam hebben.

Door deze cursus te volgen en de kennis op de juiste manier toe te passen wordt de duikveiligheid voor jou als duiker verhoogd.