Duikvereniging Trilobiet

Underwater Navigator

Wees de duiker die door iedereen gevolgd wordt…
omdat jij weet waar je bent en waar je naar toe gaat.

Om onder water te kunnen navigeren kunnen we gebruik maken van het kompas in combinatie met natuurlijke herkenningspunten zoals de begroeiing of koraalformaties en aan de hand van voorwerpen die daar liggen zoals platformen, fuiken, wrakken, auto’s etc.

Na het volgen van deze specialty ben je in staat om met behulp van een kompas en op basis van natuurlijke navigatie, zelfstandig een vooraf bepaalde koers te volgen of nauwkeurig een plaats te bepalen.